by

Бидний тухай

Нийгмийн хариуцлага

Үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагтаа хүндэтгэлтэй хандаж, үйлчлүүлэгчийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангахад эрчим хүчийг хариуцлагатай арга хэлбэрээр нийлүүлэх, тухайлбал, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих, эрчим хүчний хэмнэлт, сэргээгдэх эрчим хүч болон ногоон хөгжлийг бий болгох замаар хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг бид нийгмийн хариуцлагаа гэж ойлгодог. Энд дарна уу