by

Бидний тухай

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:

Дэлхийн инженерингийн хөгжлийг Монголд

Алсын хараа:

Бид инженерингийн оновчтой шийдэл, төслийн удирдлага, ашиглалт үйлчилгээ, шилдэг технологи, инновацийн үр өгөөжийг харилцагч нартаа бий болгоно.

Үнэт зүйлс:

Мэргэшсэн өндөр чадавхи, манлайлал, санал санаачлага, багийн сэтгэлгээ, өөриймсөг үзэл, үнэнч шударга зарчим

Бидний уриа:

Эрчим хүч, техник технологийн цогц шийдлийг боловсруулна