by

Бидний тухай

Шагнал

2017
Шилдэг 100 татвар төлөгч
Татварын Ерөнхий Газар
2016
Шилдэг 100 татвар төлөгч
Татварын Ерөнхий Газар
2015
Шилдэг 100 татвар төлөгч
Татварын Ерөнхий Газар
2013
Эрчим хүчний салбарын шилдэг хувийн хэвшлийн компани
Эрчим Хүчний Яам
2013
Мандалговь – Тавантолгой – Оюутолгой 220 кВ-ын Цахилгаан Дамжуулах Агаарын Шугамын Төсөл, Монгол улсын шилдэг 10 бүтээн байгуулалт
www.time.mn
2013
Шилдэг хамт олон
М-СИ-ЭС ГРУПП
2012
Шилдэг хамт олон
М-СИ-ЭС ГРУПП
2011
18 МВт-ын Ухаа Худаг Цахилган Станц Эрчим хүчний салбарын шилдэг бүтээн байгуулалт
Эрчим Хүчний Яам
2011
18 MВт-ын Ухаа Худаг Цахилган Станц шилдэг бүтээн байгуулалт
М-СИ-ЭС ГРУПП
2010
Шинэ технологи нэвтрүүлэгч
Улаанбаатар түншлэл 2010 үзэсгэлэн
2010
Итгэгдсэн байгууллага
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
2008
Монгол улсын сан хөмрөгийг аривжуулагч байгууллага
Монгол Улсын Засгийн Газар
2005
Шилдэг татвар төлөгч байгууллага
Татварын Ерөнхий Газар
2004
МҮХАҮТ –ын хүндэт өргөмжлөл
МҮХАҮТ
2004
Нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэгч компани
МҮХАҮТ
2004
Шилдэг татвар төлөгч байгууллага
Татварын Ерөнхий Газар
2002
Шилдэг татвар төлөгч байгууллага
Татварын Ерөнхий Газар
1999
Шилдэг татвар төлөгч байгууллага
Татварын Ерөнхий Газар