by

Худалдан авах

Бэлтгэн нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

Манай компани эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил үйлчилгээ болон бараа материал нийлүүлэгч дотоод, гадаадын аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах нээлттэй бодлого баримтлан ажилладаг.

Бид бэлтгэн нийлүүлэгчдийн ирүүлсэн мэдээлэлийн тусламжтайгаар туслан гүйцэтгэгч болон бэлтгэн нийлүүлэгч нарын ажил, үйлчилгээний чиглэл, хүчин чадал, ур чадварыг тодорхойлж, үр ашигтай хамтран ажиллах тэдгээрийн нөөцийг зөв хуваарилахад оршино.

Хамтарч ажиллах хүсэлтэй нийлүүлэгчид энд дарж цахим хэлбэрээр бүртгүүлнэ үү.