by

Нээлттэй ажлын байр

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат

Энэ хуудсаар М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-д ажилд орох хүсэлт гаргах алхамууд, шинэ ажлын байрны зарууд, ажилтан сонгон шалгаруулах процесстэй танилцуулах зорилго агуулсан билээ.

М-Си-Эс Групп нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

I үе шат: Анкет бөглөх

II үе шат: Асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авах. Тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагуудыг хангасан ажил  горилогчдоос тестийн шалгалтыг заавал авна

III үе шат: Эхний шатны ярилцлага. Тестийн шалгалтанд тэнцсэн болон сонирхол татахуйц ажил горилогчдыг ярилцлаганд урина

IV үе шат: Дэлгэрэнгүй (мэргэжлийн) ярилцлага. Эхний ярилцлаганд тэнцсэн ажил горилогчдоос мэргэжлийн ур чадварын болон бусад ур чадваруудыг нь шалгана. (ярилцлага, нэмэлт даалгавар)

V үе шат: Эцсийн шийдвэр гаргах үе шатууд багтана