by

Мэдээ

100.000.000 кВт/цаг ЦЭХ үйлдвэрлэлээ.

2018 / 10 / 19

Монгол инженерүүдийн бүтээсэн анхны цахилгаан станц болох Ухаа Худаг станц 2018 оны 10-р сарын 18 ны 18:18 – д 100.000.000 кВт/цаг ЦЭХ үйлдвэрлэв.