by

About us

History

MCS International LLC, the main pillar of MCS group, was established in 1993 and started its business by providing consulting services in the energy sector. MCSI is a well-experienced national engineering company, which contributes to the development of Mongolia and also actively participates in the modernization and renovation of energy and infrastructure sectors through developing and introducing integrated solutions, including modern technologies.

1993
М Си Эс группын ууган компани болох М Си Эс Интернэйшнл ХХК байгуулагдаж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж эхлэв.
1997
М Си Эс Интернэйшнл ХХК-ийн Эрчим хүчний газар байгуулагдав.
Дулаан хангамжийн чиглэлээр ажиллах Энерко ХХК байгуулагдав.
2003
Шинэ техник, технологи, тоног төхөөрөмж таниулах, сурталчлах Эрчим технологийн төв байгуулагдав.
2004
Цахилгаан дамжуулах, хангах үйлчилгээний Эрчим сүлжээ ХХК байгуулагдав.
2007
Эрчим хүчний туршилт, үйлдвэрлэлийн ЭВА төв байгуулагдав.
2011
Ухаа худаг уурхай болон Цогтцэций сумд цахилгаан эрчим нийлүүлэх Ухаа худаг салбар байгуулагдав.
18 МВт хүчин чадалтай “Ухаа худаг” цахилгаан станц ашиглалтанд оров.
2013
АНУ-ын Fluor компанитай хамтарч MNFS компани байгуулав.
2014
Амгалан Дулааны Станцын төслийн техникийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэх төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв.
2015
Дарханы ДЦС-ын ХХБ-110 шинэчлэлийн зураг төсөл, Турбины шинэчлэлийн зураг төсөл хянах, магадалгаа гүйцэтгэх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэв.
2016
Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөлд гүйцэтгэгчээр оролцож эхлэв.
2016-2018
Монгол Улсадаа томоохонд тооцогдох сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон төслүүдэд ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгчээр оролцож амжилттай хэрэгжүүлэв.
2019
Оюу толгой уурхайн төвлөрсөн Дулааны станцын 58МВт-ын өргөтгөлийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв. Нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлэв.
2020-2021
Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүд хэрэгжүүлэв.
2021
Монгол Улсын анхны батарейн хуримтлуур бүхий 5МВт-ын Улиастай Нарны ЦС-ын төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв.
2022
Алтай 10 МВт-ын нарны цахилгаан станц төслийг ажилттай хэрэгжүүлэв.