by

Төслүүд

Оюу толгойн 220 кВ-ын ЦДАШ бүтээн байгуулах төсөл

2013      Өмнөговь

Монгол улсын хөгжилд онцгой чухал үүрэгтэй уул уурхайн томоохон төслүүд болох Оюутолгой, Тавантолгой, Цагаан суваргын ордууд болон Өмнийн говийн хэрэглэгчдийг Төвийн эрчим хүчний системтэй холбосон Мандалговь – Тавантолгой – Оюутолгой 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчээр “М Си Эс Интернэйшнл” ХХК ажилласан.

Дэлгэрэнгүй