by

Төслүүд

ТӨВИЙН БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ДИСПЕТЧЕРИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЭ СИСТЕМ БАЙГУУЛАХ СКАДА ТӨСӨЛ

2006      Улаанбаатар

Төсөл хэрэгжсэнээр Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэл, дамжуулалтын үйл ажиллагааг хянаж удирдах системийг автоматжуулж, түүний найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг дээшлүүлэв.  Монголд анх удаа оптик кабельтай аянгын троссыг татаж, алсаас удирдах, програмчлах боломжтой RTU (Remote Terminal Unit) төхөөрөмжийг суурилуулж програмчилсан.

Дэлгэрэнгүй