by

Ур чадвар

Ашиглалт үйлчилгээ

Бид аливаа төслийг цогц байдлаар хэрэгжүүлэх ур чадвартай. Тухайлбал, Ухаа Худаг нүүрсний уурхайг цогц байдлаар хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэ хүрээнд уурхайн төслийн обьектуудын цахилгаан болон дулааны эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, иж бүрэн хэрэглээг хангах зорилгооор “Энержи Ресурс” ХХК-н захиалгаар 18 МBт-н Ухаа Худаг цахилгаан станцыг барьж, 2011 оноос одоог хүртэл ашиглалт, үйлчилгээг хариуцан төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хуримтлуулсан туршлага дээрээ үндэслэн үйлчлүүлэгчдийнхээ хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай зарцуулах чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

 

  • Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл ба түгээлт
  • Хөрөнгө ашиглалтын менежмент
  • Чанарын хяналт
  • Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нийлүүлэлт
  • Мэргэжлийн ажилтан нийлүүлэлт