by

Ур чадвар

Барилга угсралт

“М Си Эс Интернэйшнл” ХХК нь төслийг эхлэхээс дуусах хүртэл төслийн ажлын цар хүрээг оновчтой тодорхойлж, тухайн төсөлд тохирохуйц менежментийн арга барилыг хэрэгжүүлдэг. Бид үйлчлүүлэгч бүрийнхээ хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай зарцуулах, төслийн бүх шатанд зардлыг хэмнэх, төлөвлөсөн цаг хугацаанд нь хүлээлгэн өгөхийг зорилго болгон ажилладаг.

 

  • Барилгын ажил эхлүүлэхээс комисст хүлээлгэн өгөх
  • Барилга угсралтын менежмент
  • Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэлт
  • Цахилгаан автоматжуулалт
  • Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц
  • Шугам хоолойн систем
  • Эрчим хүчний хэмнэлт, сайжруулалт, засвар
  • Сэргээгдэх эрчим хүчний болон уламжлалт технологийн цахилгаан станц