by

Хамтран ажиллах

Худалдан авах

Нээлттэй тендер

“М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК” дараах нээлттэй тендерүүд зарлагдсан байна.

Дэлгэрэнгүй

БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

Манай компани эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил үйлчилгээ болон бараа материал нийлүүлэгч дотоод, гадаадын аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах нээлттэй бодлого баримтлан ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН БОДЛОГО, ЖУРАМ

Худалдан авах үйл ажиллагааны бодлого нь дараах үндсэн зорилгоор тодорхойлогдоно:
Худалдан авалтын үндсэн бодлого
1. Холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ хүний эрхийг дээдэлж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах
2. Худалдан авалтыг хамгийн өндөр үр ашигтай байлгахын тулд боломжит шинэ нийлүүлэгчдийг байнга татан оролцуулах замаар нийлүүлэгчдийн дунд өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй