by

Төслүүд

Оюутолгой далд уурхайн чухал барилга байгууламж бүтээн байгуулах төсөл

2016      Өмнөговь

М-Си-Эс Интернэйшнл болон М-Си-Эс Проперти компаниуд нь хамтран Оюу толгой далд уурхайн эхний үе шат “Хюго Дамметт” ордын хойд бүсийн ашиглалтын 1-р амны бүтээн байгуулалтын ажлын нэг хэсэг болох “Чухал барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалт”-ын ажлыг хийж гүйцэтгэх тендерт шалгарч, “Оюутолгой” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Ухаа худагийн нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн менежментийн төсөл

2011      Өмнөговь

Ухаа худаг уурхайд байрлалтай нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төслийн хүрээнд “М Си Эс Интернэйшнл” ХХК нь захиалагчийн төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэж гэрээний хэрэгжилтийг хянах, мэдээллийг зөв урсгалаар цаг хугацаанд нь хүргэх, төслийн менежментийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Дэлгэрэнгүй