by

Ур чадвар

Ур чадвар

төслийн менежмент

Төсөл бүрийн хугацаа, төсөв, нөөц, эрсдэлийг нарийн төлөвлөж, төлөвлөлтөд тохирсон хамгийн оновчтой, ухаалаг шийдлийг бий болгодог.

Дэлгэрэнгүй

инженеринг

Хуримтлуулсан туршлагадаа тулгуурлан эрчим хүч, дэд бүтэц болон уул уурхайн салбаруудад өргөн цар хүрээтэй иж бүрэн инженерингийн үйлчилгээг санал болгож байна

Дэлгэрэнгүй

барилга угсралт

Төслийг эхлэхээс дуусах хүртэл төслийн ажлын цар хүрээг оновчтой тодорхойлж

Дэлгэрэнгүй

зөвлөх үйлчилгээ

Эрчим хүч, уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг

Дэлгэрэнгүй

ашиглалт үйлчилгээ

Бид аливаа төслийг цогц байдлаар хэрэгжүүлэх ур чадвартай.

Дэлгэрэнгүй